بستن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبستن مقابل گشودن و باز کردن است این عنوان به مناسبت در باب هاى طهارت، صلاة، حج، صید وذباحه و حدود آمده است.


بستن فک و چشمان میّت

[ویرایش]

بستن فک میت با دستمال و نیز چشم هاى او پس از مردن، مستحب است.

نماز با قبای بسته

[ویرایش]

نماز خواندن در قبا یى كه وسط آن به كمر بسته شده در غیر حال جنگ، مکروه است.

بستن در، در حج

[ویرایش]

بستن در، بر روى کبوتر حرم یا جوجه و یا تخم آن اگر باعث از بین رفتن آنها گردد، موجب کفاره است.

بستن دست و پای حیوان در ذبح

[ویرایش]

مستحب است هنگام ذبح گوسفند، دو دست و یك پا و در ذبح گاو، چهار پا و در نحر شتر، دو دست آن را تا كرده، ببندند. در اینكه به صرف بستن در، بر روى صید و حبس كردن آن، تملک حاصل مى‌شود یا نه اختلاف است.

سرقت از در بسته

[ویرایش]

سرقت، از در بسته، سرقت از حرز، محسوب مى‌شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج ۴، ص ۲۳.    
۲. جواهر الکلام،ج ۸، ص ۲۵۵    
۳. الروضة البهیة،ج ۱، ص ۵۳۲.    
۴. جواهر الکلام،ج ۲۰، ص ۲۷۹.    
۵. جواهر الکلام،ج ۳۶، ص ۱۳۱ - ۱۳۲.    
۶. مسالک الافهام،ج ۱۱، ص ۵۲۳.    
۷. مجمع الفائدة،ج ۱۱، ص ۵۴.    
۸. جواهر الکلام،ج ۴۱، ص ۵۱۴    
۹. مسالک الافهام،ج ۱۴، ص ۵۰۷.    
۱۰. المبسوط،ج ۸، ص ۲۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۰۹‌    


رده‌های این صفحه : حج | حدود | صید و ذباحه | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار