بست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبَست به فتح باء به معنای پناه‌گاه است.


منظور از بست

[ویرایش]

بَست محوطه‌ای است که اگر مقصر در آن وارد شود در امان است.

موقعیت بَست

[ویرایش]

مسافت وسیعی که شهر مکه در آن واقع شده و روضه‌ی نبوی، بست هستند.

منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۸۶.


رده‌های این صفحه : اماکن | مسجد النبی
جعبه ابزار