بساوایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبساوایى به معنای قوه ی لامسه است واز این عنوان، در باب دیات سخن رفته است.


عدم ذکر دیه حس لامسه در شرع

[ویرایش]

همان گونه که از بین بردن عضوى از بدن مسلمان، موجب ثبوت دیه است، از بین بردن منافع اعضاى او، همچون حسّ بویایی یا بینایی نیز موجب ثبوت دیه است؛ لیکن براى بعضى منافع مثل قوه ی لامسه، در شرع، دیه‌ اى ذکر نشده است؛ ازاین‌ رو اختلاف شده که آیا قاعده ی کلّى «هرچه در انسان یکى باشد، اگر شخصى آن را از بین ببرد، دیه ی کامل ثابت مى‌شود» شامل منافع نیز مى‌شود یا تنها اعضا را دربر مى‌گیرد؟

حکم از بین بردن قوه لامسه

[ویرایش]

از بین بردن قوه ی لامسه:
الف) بنابر قول اوّل، موجب ثبوت دیه ی کامل است.
ب) بنابر قول دوم، موجب ثبوت ارش، بر عهده ی جنایتکار خواهد بود. بسیارى از فقها قائل به قول دوم هستند.
[۴] مهذب الاحکام،ج ۲۹، ص ۲۸۷پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج ۴۳، ص ۳۱۶.    
۲. تحریر الوسیلة،ج ۲، ص ۵۹۳.    
۳. فقه الصادق،ج ۲۶، ص ۳۲۷.    
۴. مهذب الاحکام،ج ۲۹، ص ۲۸۷


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۰۸.    رده‌های این صفحه : فقه | قصاص و دیات
جعبه ابزار