بساطی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبساطی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بساطی‌سمرقندی، بِساطیِ سمرقندی، سراج الدّین، از شاعران نیمه دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم
محمد بن احمد بساطی، بِساطی (یا بِسطی)، محمد بن احمد بن عثمان طائی، فقیه و ادیب و فاضل مالکی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار