بساتین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبساتين به سوره هایی گفته می شود كه با «المر» شروع مي‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : اسامی آیات و سور | قرآن شناسی
جعبه ابزار