برکات (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه برکات ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
برکات، جمع برکت به معنای زیاد شدن، رشد کردن
برکات آسمان‌ها، به معنای نزول برکات خداوند از سمت آسمان
برکات (شریفان مکه)، نام چهار تن از شریفان مکه

اعلام و اشخاص
برکات بن حسن بن عجلان، از هفتمین نسلِ قَتادة بن ادریس، پایه گذار آخرین سلسله شریفان
برکات بن محمد بن برکات، برکات بن محمد، نواده برکات بن حسن، از حاکمان شریفان مکه
برکات بن محمد بن ابراهیم، برکات بن محمدبن ابراهیم، نبیره برکات بن نمی، نخستین حاکم از حاکمان شریفان مکه
برکات بن یحیی، برکات بن یحیی، نواده برکات بن محمد بن ابراهیم، از حاکمان شریفان مکه
برکات حمیری، برکات حِمیَری (یا حاضری) بن محمد بن اسماعیل، از ائمه اِباضی عمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار