برهنگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرهنگی حالت بدون پوشش بودن بدن را می گویند.


تعریف برهنگی

[ویرایش]

برهنگی، لخت و بدون پوشش بودن بدن است .

کاربرد کلمه برهنگی در فقه

[ویرایش]

احکام آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، نکاح و حدود آمده است.

← برهنگی و طهارت


در تحقّق جنابت به دخول و آمیزش، تفاوتی بین برهنه بودن آلت تناسلی و پوشیده بودن آن نیست. البتّه برخی بر تحقّق جنابت در فرض دوم اشکال کرده‌اند. در استحباب برهنه غسل دادن میت بجز عورت که باید پوشیده باشد- یا با لباس غسل دادن او و یا تخییر غسل‌دهنده میان یکی از آن دو، اختلاف می‌باشد.
قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.

← برهنگی در نماز


نماز گزار برهنه در صورت مصون بودن از ناظر محترم باید ایستاده نماز بخواند. در غیر این صورت باید نشسته بخواند و رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد.

← برهنه بودن هنگام آمیزش


برهنه بودن تمام بدن هنگام آمیزش، مکروه است.

← برهنه بودن در هنگام اجرای حد


در اینکه بدن مرد زناکار- بجز عورت- هنگام اجرای حد باید برهنه باشد و یا اگر در حال زنا عریان بوده است برهنه حد زده می‌شود، اختلاف است. هر دو قول به مشهور نسبت داده شده است. بر قول‌ دوم ادّعای اجماع نیز شده است. بدن مرد شرابخوار جز عورت ش هنگام اجرای حد باید برهنه باشد.
اگر دو مرد یا دو زن، بدون ضرورت، زیر یک لحاف عریان قرار گیرند تعزیر می‌شوند. در مقدار تعزیر اختلاف است. برخی قدما و اکثر متأخّران، مقدار آن را به اختیار حاکم بین سی تا ۹۹ تازیانه و برخی دیگر از قدما بین ده تا ۹۹ شلاق در نوسان دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قواعد الاحکام ج۱، ص ۲۱۱.    
۲. مستمسک العروة ج ۳، ص ۳۵- ۳۶.    
۳. نهایة الإحکام ج۱، ص ۹۶.    
۴. جواهر الکلام ج ۴،ص ۱۴۷- ۱۴۹.    
۵. جواهر الکلام ج ۸، ص ۱۹۸- ۲۰۰.    
۶. منهاج الصالحین (خوئی) ج ۲، ص ۲۵۹.    
۷. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۵۸- ۳۶۱.    
۸. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۶۰.    
۹. جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۸۴- ۳۸۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص ۱۰۴.    


رده‌های این صفحه : احکام پوشش | احکام زناشویی | فقه
جعبه ابزار