• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

برادر زاده‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرادرزاده به فرزند برادر، گفته می شود. از این عنوان، در باب نکاح و ارث سخن رفته است.


۱ - ازدواج با برادرزاده و فرزندان او

[ویرایش]

برادرزاده و فرزندان وى- اعمّ از نسبى ورضاعى، محرم انسان هستند و ازدواج با آنان حرام است.

۲ - ازدواج مرد با عمّه زن

[ویرایش]
a
ازدواج با عمّه‌ی زوجه، مشروط به اذن برادرزاده‌ی وى (زوجه) نیست.

۳ - ازدواج مرد با برادرزاده زن

[ویرایش]

ازدواج با برادرزاده‌ی زوجه، بدون اجازه‌ی وى حرام است و در صورت اجازه نگرفتن در اینکه؛
الف) عقد، باطل است.
ب) یا عقد، صحیح است، لیکن زوجه بین امضاى عقد و فسخ آن و یا فسخ عقد خود بدون طلاق، مخیّر مى‌باشد.
ج) و یا عقد، صحیح است ولی زوجه تنها بین امضاى عقد جدید و فسخ آن مخیّر است، اختلاف مى‌باشد.

۴ - شیردادن به برادر زاده زن

[ویرایش]

هرگاه زنى از شیر متعلّق به شوهر ش، برادرزاده‌ی خود را شیر دهد.
الف) آن زن، بر شوهر، حرام نمى‌گردد.
ب) برخى آن را سبب حرمت دانسته و گفته‌اند زن به سبب شیر دادن به برادرزاده‌ی خود، عمّه‌ی فرزند شوهرش مى‌شود و ازدواج با عمّه حرام و باطل است.

۵ - برادرزاده و سهم ارث

[ویرایش]

برادرزاده و فرزندان او از وارثان طبقه‌ی دوم میّت به شمار مى‌روند که در صورت نبود برادر میت، برادرزاده از او ارث مى‌برد. با وجود برادر و برادرزاده، عمو، دایى و فرزندانشان ارث نمى‌برند.

۶ - مقدار سهم برادرزاده در ارث

[ویرایش]

برادرزاده به اندازه‌ی برادر میّت، از او ارث مى‌برد و اگر وارث میّت، تنها برادرزاده‌ی- پدرى یا مادرى یا پدرى ومادرى- اوباشد، همه‌ی مال را مى‌برد و اگر چند نفر و از یک جنس باشند، به‌طور مساوى واگر از یک جنس نباشند برادر، دو برابر خواهر، سهم مى‌برد مگر آنکه همه‌ی آنها مادر ى باشند که به‌طور مساوى ارث مى‌برند.

۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص ۲۳۹.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص ۳۵۷- ۳۵۸.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص ۳۶۱- ۳۶۳.    
۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص ۳۲۲.    
۵. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۶، ص ۲۹۲.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص ۷۷.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۹، ص ۱۶۷- ۱۶۸.    


۸ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص ۸۸-۸۹.    


رده‌های این صفحه : ارث | برادر | فقه | نکاح
جعبه ابزار