بحث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگفتگو و آوردن دلیل برای اثبات موضوع مورد نظر را بحث می‌گویند.


معنای لغوی بحث

[ویرایش]

بحث در لغت به معنی تفحص و تفتیش است.

معنای اصطلاحی بحث

[ویرایش]

بحث در اصطلاح عبارت است از اثبات نسبت ایجابی یا سلبی بین دو چیز از طریق استدلال.
[۱] تعریفات جرجانی.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تعریفات جرجانی.


منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۷۵.


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار