• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بتریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبتریّه از انشعابات فرقۀ زیدیّه است؛ در کلمات فقها بتریّه از فرقه‌هاى شیعه شمرده نشده است بلکه آنها مشمول احکام مخالفان هستند( مخالف).


۱ - تعریف بتریّه

[ویرایش]

بتریّه از انشعابات فرقۀ زیدیّه است به پیروان «حسن بن صالح» و «کثیر نوّاء» گفته می شود.

۲ - اعتقادات بتریّه

[ویرایش]

آنان بعد از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله، علی علیه السّلام را براى پیشوایى افضل و اولى از ديگران مى‌دانند؛ لیکن معتقدند آن حضرت خلافت را به ابو بکر و عمر واگذار کرده است. ازاین‌رو، بیعت مردم با آن دو را خطا نمى‌دانند. از سوى دیگر، رهبرى امیر مؤمنان علیه السّلام را تنها از زمان بیعت مردم با آن حضرت قبول دارند.
بتریّه نسبت به عثمان توقّف نموده، حکم به ایمان یا کفر وى نکرده‌اند. آنان منکر رجعت نیز هستند.
[۱] بحوث فى الملل و النحل (سبحانى)، ج۷، ص۴۵۴‌.
از این عنوان به مناسبت در باب طهارت سخن رفته است.

۳ - احکام فرقه بتریّه

[ویرایش]

در کلمات فقها بتریّه از فرقه‌هاى شیعه شمرده نشده است؛ ازاین‌رو، احکام فرق شیعى (شیعه)- همچون وقف کردن مالى بر شیعه که بدون تقیید به امامیّه یا غیر امامیّه، همۀ فرقه‌هاى شیعى را شامل مى‌شود- بر این گروه مترتّب نمى‌گردد، بلکه مشمول احکام مخالفان هستند( مخالف).

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فى الملل و النحل (سبحانى)، ج۷، ص۴۵۴‌.
۲. المقنعه، ص۶۵۴.    
۳. النهایه، ص۵۹۸.    
۴. الوسیلة، ج۱، ص۳۷۱.    


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۶۶.    


رده‌های این صفحه : زیدیه | شیعه | فرق و مذاهب
جعبه ابزار