بام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبام همان طرف بیرونى سقف که بر آن سقف دیگرى نباشد و از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، اعتکاف، حج، اجاره و نکاح سخن رفته است.


استحباب خواندن زیارات در بام

[ویرایش]

مستحب است زیارت رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله، حضرت زهرا و امامان علیهم السّلام از راه دور، بر بام خانه یا در صحرا انجام گیرد.

روفتن برف بام اجاره‌اى

[ویرایش]

روفتن برف بام خانه اجاره‌ای بر عهده مالک است.

آمیزش در بام

[ویرایش]

آمیزش کردنو نیز تنها یا بدون حفاظ خوابیدن روى بام مکروه است.

حدّاقلّ بلندى حفاظ بام

[ویرایش]

حدّاقلّ بلندى حفاظ از چهار طرف باید دو ذراع یا یک ذراع و یک وجب باشد.

خواندن نماز واجب بر بام کعبه

[ویرایش]

خواندن نماز واجب بر بام کعبه بنابر قول مشهور مکروه است، و کیفيّت آن به نظر مشهور چنین است که فرد نماز را ایستاده بخواند به‌گونه‌اى که بخشى از بام به عنوان قبله، جلوتر از محلّ سجده باشد.

حکم اعمال در بام مسجد

[ویرایش]

بام مسجد، حکم مسجد را دارد؛ ازاین‌رو اعمالى- مانند اعتکاف - که باید در مسجد انجام گیرد بر بام مسجد نیز جایز است.

ویژگی مناره مسجد

[ویرایش]

مستحب است مناره مسجد همسطح بام مسجد قرار داده شود و مرتفع ساختن آن از بام مسجد کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۰۰.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۰.    
۳. طباطبایی حکیم، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۸۳.    
۴. کاشف الغطاء،جعفر، کشف الغطاء، ج۳، ص۹۷.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۳۵۳.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۸۳.    
۸. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۸، ص۵۶۸.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۷۹-۸۰.    
۱۰. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، لعروة الوثقی، ج۲، ص۴۰۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۷.    


رده‌های این صفحه : اجاره | اعتکاف | فقه | نماز
جعبه ابزار