باطن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه باطن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

باطن قرآن، معنای باطنی آیات قرآن
باطن (فقه)، به معنای درون چیزى، بحث شده در باب‌هایی همچون طهارت، صلاة، نکاح، احیاء موات، شهادات و حدود
باطن در قرآن، پنهان و عالم به پنهانی‌ها، از اسما و صفات الهی
باطن از نظر شیعه امامیه، باطن، مقابل «ظاهر» و در قرآن کریم «الظاهر و الباطن»، استعمال شده درباره خداوند
باطن از نظر صوفیان، باطن، مقابل «ظاهر» و در قرآن کریم «الظاهر و الباطن»، استعمال شده درباره خداوند
باطن از نظر غلاة، باطن، مقابل «ظاهر» و در قرآن کریم «الظاهر و الباطن»، استعمال شده درباره خداوند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار