بابل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبابل ممکن است اسم برای مکان‌های ذیل باشد:
بابل (به کسر باء)، شهری در عراق و مذکور در قرآن
بابل (به ضم باء)، شهر و شهرستانی در ایران و از توابع استان مازندران
رود بابل، به طول حدود هشتاد کیلومتر ، در شهرستان‌های بابل و بابلسر (در استان مازندران )


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار