اکمال منتهی المقال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل کشکول، محمد علی (ق ۱۳) صاحب کتاب، اکمال منتهی المقال است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلف، کتاب را در تکمیل منتهی المقال ابوعلی محمد بن اسماعیل سینایی حایری تالیف کرده است؛ چون در کتاب منتهی المقال، فهرست اسامی راویان مجهول آورده نشده است. مؤلف در مقدمه کتاب، وجه نیاز به ذکر راویان مجهول را بیان داشته و در متن کتاب، علاوه بر ذکر مجاهیل، اسامی راویان معلومی را که در منتهی المقال آورده نشده، اضافه کرده است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال الشیخ محمد علی فهرست نموده است. نسخه خطی این کتاب، در کتاب خانه‌های ایران موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۲، ص ۲۸۳، ش ۱۱۴۹.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۰، ص ۱۳۷.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    


جعبه ابزار