اولویت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اولویت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اولویت (فقه)، حقّ تقدّم و بحث شده در باب‌های طهارت، صلات، رهن، نکاح و احیاء موات
اولویت (فلسفه)، مفاد قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد
مفهوم اولویت، به مفهوم موافقِ ماخوذ به ملاک اولویت
قیاس اولویت، به معنای اقوی و اشدّ بودن «علّت» در «فرع» قیاس فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار