اهل بیت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز افرادی که در آیات قرآن از آن‌ها یاد شده، «اهل بیت علیهم‌السلام» هستند.


معرفی اهل بیت

[ویرایش]

درباره مصداق اهل بیت در آیه ۳۳ سوره احزاب اقوال گوناگونی وجود دارد ؛ولی طبق شواهد فراوان روایی در منابع اهل سنت و منابع شیعی مقصود از اهل بیت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌، علی ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم‌السلام است.
گفتنى است كه در لسان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم، اهل بيت اعمّ از مصاديق ياد شده است و شامل عترت پيامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله كه داراى مقام عصمت‌ هستند نيز مى‌شود؛ بنابراين، آيات و مباحث كلّى مربوط به اهل بيت علیهم‌السلام آورده شده و مباحث هر يك از آن‌ها، جداگانه در ذيل عناوین خود خواهد آمد.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها افزون بر واژه «اهل بيت» از واژه «ابرار» و ... استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اخلاص اهل بیت (قرآن)، اطعام اهل بیت (قرآن)، اعتدال اهل بیت (قرآن)، امامت اهل بیت (قرآن)، اهل بیت از ابرار (قرآن)، اهل بیت و ابراهیم (قرآن)، اهل بیت و قرآن (قرآن)، ایثار اهل بیت (قرآن)، پاداش اهل بیت (قرآن)، ترس اهل بیت (قرآن)، توسل به اهل بیت (قرآن)، حب اهل بیت (قرآن)، سپاس‌گزاری از اهل بیت (قرآن)، صبر اهل بیت (قرآن)، صلوات بر اهل بیت (قرآن)، طهارت اهل بیت (قرآن)، عصمت اهل بیت (قرآن)، علم اهل بیت (قرآن)، گواهی اهل بیت (قرآن)، مباهله اهل بیت (قرآن)، نذر اهل بیت (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۳.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۱۵۵- ۱۵۶.    
۳. واحدی، علی بن احمد، اسباب النزول، ج۱، ص۲۰۰.    
۴. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ح ۱۱، ص۱۹۳.    
۵. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۲۰، ص۲۶۲.    
۶. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الدرالمنثور، ج۶، ص۶۰۳ - ۶۰۶.    
۷. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۲۸۷.    
۸. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج۱، ص۲۵۰.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۳۳۱، برگرفته از مقاله «اهل بیت».    


رده‌های این صفحه : اهل بیت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار