• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اهتمام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاهمیّت دادن و مورد عنایت و توجّه قرار دادن را اهتمام گویند. از آن در باب امر به معروف سخن رفته است.


۱ - اهتمام ویژه شارع به برخی امور

[ویرایش]

شارع مقدس به اموری از قبیل شعائر اسلامی مانند کعبه، نفوس مؤمنان، ناموس و آبروی آن‌ها اهتمام ویژه‌ای دارد، به طوری که اگر امر به معروف و نهی از منکر به این امور ضرر برساند، حرام می‌شود و اگر معروف از امور مهم باشد، امر به معروف نیز برای حفظ آن واجب می‌شود؛ گرچه موجب ضرر گردد، لیکن باید اهمّ و مهم ملاحظه شود.
برای مثال، اگر حفظ‌ امام معصوم علیه السّلام و شعائر اسلام متوقّف بر فدا کردن جان باشد، فدای آن واجب است.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة ج۱، ص۴۷۲.    


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۶۲.


رده‌های این صفحه : امر به معروف و نهی از منکر | فقه
جعبه ابزار