انگشتر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحلقه‌ای معمولاً فلزی در انواع نگین دار و بی نگین، مخصوص انگشت را انگشتر می‌گویند و از احکام آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، صوم، حج، جهاد، نکاح، یمین و ارث آمده است.


حکم

[ویرایش]

به دست کردن انگشتر طلا برای مرد، حرامو به دست کردن انگشتر آهنی برای مرد و زن، مکروه است.
نهادن انگشتر در انگشت سبّابه (انگشت بین شصت و میانی) و نیز انگشت میانی و ترک آن در انگشت کوچک (خنصر) مکروه است.
[۴] کشف الغطاء، ج۳، ص۴۶.
همچنین به دست کردن انگشتر عقیق، بویژه یمانی،و نیز به دست راست کردن انگشتر مستحب‌است.

طهارت

[ویرایش]

همراه داشتن انگشتر منقوش به اسماء الـهی در حال تخلیو نیز استنجاء با دست مزیّن به انگشتر منقوش به اسماء الـهی، و بنابر قول مشهور اسماء امامان معصوم و انبیا علیهم السّلام و به تصریح برخی، حضرت فاطمه سلام اللّه علیها در صورت نرسیدن نجاست به آن، مکروه و در صورت نجس شدن آن، حرام است. همچنین استنجاء با انگشتر دارای نگین سنگ زمزم مکروه است.
[۹] کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج۱، ص۴۸۶.

حرکت دادن یا جا به جا کردن انگشتر هنگام وضو یا غسل، با علم به رسیدن آب به زیر آن، مستحب و در صورت علم به نرسیدن آب به زیر آن و یا شک در رسیدن آب، واجب است. نیز بیرون آوردن انگشتر هنگام تیمم واجب است.
[۱۳] العروة الوثقی، ج۱، ص۴۹۷.


صلات

[ویرایش]

به قول مشهور، نماز مرد همراه با انگشتر طلا
[۱۴] جواهرالکلام، ج۸، ص۱۱۰ـ۱۱۲.
و نماز مرد و زن با انگشتر غصبی باطل است.نماز خواندن با انگشتر آهنیو به قول مشهور با انگشتر منقوش به تصویر حیوان یا انسان مکروه،و در کراهت نماز خواندن با انگشتر منقوش به تصویر غیر جاندار، مانند درخت، اختلاف است.نماز خواندن با انگشتر عقیق، بویژه عقیق یمانی و نیز انگشتری که نگین آن بلور باشد
[۲۰] کشف الغطاء، ج۳، ص۴۴.
[۲۱] جامع عباسی، ص۳۴۷.
مستحب است. نماز با انگشتر نجس صحیح است.
[۲۲] العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۴.

شمارش تعداد رکعات نماز با جا به جا کردن انگشتر جایز است.
[۲۳] العروة الوثقی، ج۱، ص۷۲۳.


صوم

[ویرایش]

مکیدن انگشتر برای روزه دار جهت کاستن از تشنگی جایز است.

حج

[ویرایش]

مستحب است مسافر برای حفظ سلامت خود، انگشتر عقیق زرد یا فیروزه‌ای که بر آن ذکر خاص نوشته شده، همراه داشته باشد.
به دست کردن انگشتر برای محرم به قصد زینت، حرام و به قصد عمل به سنّت یا بهره مندی از خاصیّت آن، جایزاست.
به قول مشهور، طواف با انگشتر نجس باطل است.

جهاد

[ویرایش]

انگشتر از سلب محسوب می‌شود.

نکاح

[ویرایش]

آمیزش با در دست داشتن انگشتر نوشته شده به اذکار و اسماء الـهی مکروه است.

یمین

[ویرایش]

اگر کسی سوگند یاد کند که زیور آلات نپوشد، شامل انگشتر نیز می‌شود. از این رو، با به دست کردن انگشتر، سوگند شکسته وکفّاره آن واجب می‌شود.

ارث

[ویرایش]

انگشتر میّت از حبوه است و به پسر بزرگ‌تر داده می‌شود.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلامف ج۴۱، ص۵۴.    
۲. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۶۴-۲۶۵.    
۳. وسائل الشیعة، ج۵، ص۹۷.    
۴. کشف الغطاء، ج۳، ص۴۶.
۵. مستند الشیعة، ج۴، ص۳۷۳.    
۶. وسائل الشیعة، ج۵، ص۸۱.    
۷. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۸۰.    
۸. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۷۶.    
۹. کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج۱، ص۴۸۶.
۱۰. جواهر الکلام، ج۲، ص۷۱-۷۳.    
۱۱. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۸۲-۸۳.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۲، ص۲۸۷.    
۱۳. العروة الوثقی، ج۱، ص۴۹۷.
۱۴. جواهرالکلام، ج۸، ص۱۱۰ـ۱۱۲.
۱۵. الحدائق الناضرة ج۷، ص۱۱۱.    
۱۶. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۶۴.    
۱۷. الحدائق الناضرة، ج۷، ص۱۴۹.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۷۶.    
۱۹. مستند الشیعة، ج۴، ص۳۷۳.    
۲۰. کشف الغطاء، ج۳، ص۴۴.
۲۱. جامع عباسی، ص۳۴۷.
۲۲. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۰۴.
۲۳. العروة الوثقی، ج۱، ص۷۲۳.
۲۴. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۶۰.    
۲۵. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۶۲-۱۶۳.    
۲۶. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۲۷. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۲۷۳.    
۲۸. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۹۰.    
۲۹. الحدائق الناضرة، ج۲۳، ص۱۳۸.    
۳۰. جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۳۴.    
۳۱. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۲۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۴۶-۷۴۷.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار