انوار الفقاهة - کتاب الحدود و التعزیرات (لمکارم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة: كتاب الحدود و التعزيرات» حاصل دروس خارج فقه آیت الله ناصر مکارم شیرازی در موضوع حدود و تعزيرات اسلامى است كه به همت برخى از شاگردان وى گردآورى و تقرير و توسط مدرسه علميه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام در قم منتشر شده است. نشانى منابع مورد استفاده مؤلف، در پاورقى آمده است.


انگيزه تأليف

[ویرایش]

نگارنده تلاش دارد وظايف و اختيارات حكومت و حاکم اسلامی را در اجراى حدود و تعزیرات بررسى كرده و اهميت اجراى حدود و تعزيرات و ابعاد و آثار مختلف آنها را در سلامت جامعه اسلامى از فساد تبيين نمايد. وى بر آن است تا مسائل مستحدثه فقهى در اين زمينه را مطرح و بررسى كند.

ساختار

[ویرایش]

به روش فقه استدلالى و با بهره‌گيرى از ادله كتاب، سنت و عقل به تبيين مباحث حدود و تعزيرات كه از ابواب فقه معاملات است مى‌پردازد .
[۱] انوار الفقاهة، آيت الله ناصر مكارم شيرازى، ج۵، ص۷.


گزارش محتوا

[ویرایش]

ابتدا فلسفه تشريع حدود و تعزيرات و علت اهتمام شارع به اجراى آنها بررسى و تعريفى از حدّو تعزیر و اقسام حدود و فرق بين حد و تعزير ارائه شده است. پس از آن اقسام حدود نزد اهل سنت بيان و حد زنا و حكم زنا و مصاديق آن تبيين شده است. نويسنده شرط تحقق زنا براى زانى يا زانيه را عقل، بلوغ و اختيار دانسته و به برخى از شبهات فقهى در مورد شروط تحقق زنا اشاره و مواردى را كه فردى با عذرى مرتكب زنا مى‌شود، به ويژه درباره شروط احصان و معناى احصان در زنا، توضيح مى‌دهد.
در ادامه نگارنده به راه‌هاى اثبات زنا و شرايط اقرار به زنا و موارد حد قذف در اقرار به زنا و انواع اقرار اشاره نموده و احكام مربوط به اقامه بينه براي اثبات زنا و اقامه شهود و شرايط شهادت در زنا را بيان مى‌كند. وى همچنين به مقدار حد زنا با توجه به اقسام و كيفيت زنا به ويژه زناى محصه و زناى به عنف و ميزان شلاق و يا حكم به سنگسار در صورت زناى محصنه مى‌پردازد و در صورت تكرار زنا، احکام شرعی آن راتبيين مى كند. در همين زمينه به برخى از آداب و شرايط اجراى حدود نيز اشاره، و مستحبات، واجبات، مكروهات و محرمات اجراى حد و كيفيت اجراى حد به ويژه شلاق زدن و سنگسار وهمچنين علنى بودن اجراى حدود را از لحاظ فقهى، بيان نموده است. در پايان كتاب نيز، مطالبى در خصوص حجيت علم قاضى تحليل و ديدگاه‌هاى برخى از موافقان و مخالفان حجيت علم قاضی ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
[۲] انوار الفقاهة، آيت الله ناصر مكارم شيرازى، ج۵، ص۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الفقاهة، آيت الله ناصر مكارم شيرازى، ج۵، ص۷.
۲. انوار الفقاهة، آيت الله ناصر مكارم شيرازى، ج۵، ص۱۷.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


رده‌های این صفحه : آثار آیه‌الله مکارم شیرازی
جعبه ابزار