انتقال (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه انتقال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

انتقال (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای گردیدن از حالتی به حالتی دیگر یا از حکمی به حکمی دیگر و یا جابه‌جا شدن ملک یا حقی از شخصی به دیگری یا یکی از مطهرات
انتقال (روان‌شناسی)، یکی از اصطلات به‌کار رفته در روان‌شناسی و یکی از مهم‌ترین منابع محتوایی برای روانکاوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار