• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امیر الحاج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامیر الحاج یا «امام الحاج» یا «امام موسم‌» به سرپرست حجاج اطلاق می شود. از آن در باب حج سخن رفته است.


۱ - شأن امیر الحاج از نظر شیعه

[ویرایش]

سرپرستی حاجیان از دیدگاه امامیه از شئون امامت است که در عصر معصومان علیهم السلام خود آن بزرگواران یا منصوب از جانب آنان، و در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب وی عهده‌دار آن است.

۱.۱ - امیر الحاج در روایات


در روایات حج، از امیر الحاج به «امام» تعبیر شده است.

۲ - احکام امیر الحاج

[ویرایش]

امیر الحاج به دلیل داشتن این منصب، احکام ویژه‌ای دارد که ذیلاً بدان اشاره می‌شود.

۲.۱ - وظایف استحبابی امیرالحاج درقبال حجاج


مستحب است امیر الحاج در روزهای هفتم، نهم (روز عرفه)، دهم (روز عید) و دوازدهم (کوچ اول از منی) ماه ذی الحجه برای حاجیان سخنرانی و آنان را به اعمال و عباداتی که باید انجام دهند، آشنا کند.

۲.۲ - اعمال استحبابی امیرالحاج در روز ترویه


همچنین به قول مشهور، مستحب است امیر الحاج روز ترویه پیش از ظهر در مکه محرم شود و به منی برود و نماز ظهر و عصر را در آن‌جا بخواند.

۲.۳ - وظیفه امیرالحاج در شب نهم


مستحب مؤکد است امیر الحاج شب نهم تا طلوع خورشید در منی بماند و پس از آن به عرفات برود.

۲.۴ - وظیفه امیرالحاج در شب دهم


نیز مستحب است شب دهم تا طلوع خورشید در مشعر الحرام اقامت کند. برخی قدما آن را واجب دانسته‌اند.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸.    
۲. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، ص۲۷۲.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۷.    
۴. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۶۵.    
۵. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۶، ص۳۵۰-۳۵۱.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۶.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۲.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۹۹.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۷۰۴.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه
جعبه ابزار