اموال عمومی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاموال عمومی ممکن است در علوم ذیل به کار رود:

اموال عمومی (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در علم فقه به معنای کالای متعلق به عموم و ممنوع از تصرف برای افراد بدون ممانعت از استفاده دیگران
اموال عمومی (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق به معنای کالای متعلق به عموم و ممنوع از تصرف برای افراد بدون ممانعت از استفاده دیگران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار