امت اسلام (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افامت اسلام، امتی است از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام، که ویژگی های منحصر به فردی دارند.


ابراهیم علیه‌السّلام و امت اسلام

[ویرایش]

ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام)، خواستار پدید آمدن امتی مسلمان از نسل خود:
واذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت واسمـعیل ربنا تقبل منا... ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک... ربنا وابعث فیهم رسولا منهم.... ( «امة مسلمة» اگرچه مطلق است اما به قرینه «وابعث فیهم رسولا» می‌تواند امت اسلام باشد.)
ابراهیم و اسماعیل (علیهما السلام)، خواهان بعثت پیامبری از سوی خداوند، میان امت اسلام:
واذ یرفع ابرهیم القواعد من البیت واسمـعیل ربنا تقبل منا... ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک... ربنا وابعث فیهم رسولا منهم...

مسؤولیت امت اسلام

[ویرایش]

لزوم ایجاد امتی از سوی مسلمانان برای دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر:
ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر...

ویژگی‌های امت اسلام

[ویرایش]


← اسوه بودن


امت اسلام، الگویی به دور از افراط و تفریط برای مردم:
و کذلک جعلنـکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس.... «مقصود از «شهداء علی الناس» نمونه‌های عینی راستی و درستی است؛ نه گواهان صرف.»

← اعتدال


امت اسلام، امتی معتدل میان امت‌ها:
وکذلک جعلنـکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس... «و همان گونه (كه شما را به راه راست هدایت كرديم) شما را امتى ميانه (و معتدل و پيراسته از افراط و تفريط) قرار داديم تا (در ایمان، عمل، درستى و راستى‌) بر مردم گواه باشيد و پیامبر هم گواه بر شما باشد»

← امر به معروف و نهی از منکر


امت اسلام، امرکننده مردم به انجام نیکی‌ها و نهی کننده از منکر:
کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر... «شما بهترين امتى هستيد كه (براى اصلاح جوامع انسانى‌) پديدار شده ايد، به كار شايسته و پسنديده فرمان مى ‌دهيد و از كار ناپسند و زشت بازمى‌ داريد، و (از روى تحقيق، معرفت، صدق و اخلاص‌) به خدا ايمان مى‌ آوريد»

← ایمان به خدا


ایمان به خدا، از اوصاف امت اسلام و رمز برتری آن بر دیگر امت‌ها:
کنتم خیر امة اخرجت للناس... وتؤمنون بالله...

← برتری


امت اسلام، امتی برتر به دلیل ایمان به خدا و انجام امر به معروف و نهی از منکر:
کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله...

← حجت خدا


امت اسلام، حجتی از سوی خدا بر دیگر امت‌ها:
وکذلک جعلنـکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس.... (یکی از معانی «شهداء علی الناس» حجت بودن برای مردم است.

← حق گرایی


امت اسلام، امتی حق طلب:
وممن خلقنآ امة یهدون بالحق وبه یعدلون. (طبق روایت، مقصود از «امة یهدون بالحق»، امت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.

← گواه اعمال


گواهی امت اسلام در قیامت بر اعمال امت‌ها:
وکذلک جعلنـکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس.... (برداشت بنا بر این است که مقصود از «شهداء علی الناس» همان معنای ظاهری اش یعنی گواه بودن باشد. گفتنی است: فعل مضارع «لتکونوا» و نیز تحقق دقیق گواهی، قرینه است بر این که ظرف شهادت، قیامت است و مفسران هم این گواهی را مربوط به قیامت دانسته‌اند.

← هدایت گری


هدایت به حق، از ویژگی‌های امت اسلام:
وممن خلقنآ امة یهدون بالحق وبه یعدلون. «و از آنها كه آفريديم، گروهى بحق هدايت مى‌ كنند، و بحق اجراى عدالت مى‌ نمايند.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۲۷ - ۱۲۹.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۲۷ - ۱۲۹.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۴.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۱۴۳.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۱۴۳.    
۶. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۰.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۰.    
۸. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۰.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۱۴۳.    
۱۱. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج۲، ص۱۰۵.    
۱۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۱.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۴. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج۱، ص۴۰۳.    
۱۵. بقره/سوره۲، آیه۱۴۳.    
۱۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۲۴۲، برگرفته از مقاله «امت اسلام».    


رده‌های این صفحه : امت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار