امتحان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه امتحان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

امتحان، آزمایش‌ یا آزمودن، از راه‌هاى شناخت موضوعات در فقه
امتحان (منطق)، بررسى و آزمون و روشن ساختن قدرت مخاطب در حجت و استدلال‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار