• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه امام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

امام (کلام)، از اصطلاحات به کار رفته در علم کلام و به معنای جانشینان پیامبر اسلام
امام - به کسر الف (مفردات‌نهج‌البلاغه)، به معنای رهبر و پیشوا
امام (فقه)، به معنی پیشوا، کاربرد در دو مفهوم عام به‌معنای حاکم و ولی مسلمانان (ولی فقیه)، امام جمعه و امام جماعت و در معنای خاص به معنای انبیا و جانشینان آنان
امام (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث از الفاظ مدح راوی
امام (به فتح الف)، از مفردات نهج البلاغه به معنای جلو


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار