الکل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالکل مایعى بى رنگ و فرّار با بویى مطبوع و طعمى سوزان است که از آن به مناسبت در بابهاى طهارت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.


احکام فقهی الکل

[ویرایش]

نوشیدن مشروبات الکلى مست کننده حرام و به فتوای مشهور، نجس نیز مى‏باشد.
الکل صنعتی و طبّی اگر مست کننده نباشد و از مایع مست کننده هم گرفته نشده باشد، پاک است. حکم صورت جهل به آن نیز چنین است.
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۸۰، م۱۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۶، ص۲-۴.    
۲. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۸۰، م۱۱۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام جلد۱، صفحه۶۷۱-۶۷۲.    رده‌های این صفحه : فقه | نجاسات
جعبه ابزار