الکافی الشافی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمولف:علامه امین الاسلام طبرسی


معرفی کتاب

[ویرایش]

علامه طبرسی پس از تألیف مجمع البیان ـ كه به تفسیر كبیر شهرت یافت ـ به تفسیر کشاف، اثر جار الله زمخشری برخورد و به دلیل جذابیت و هنرنمایی موجود در آن، به تلخیص آن كتاب اهتمام ورزید. او معانی نو و بدیع و الفاظ نیكویی را كه در نوع خود بی‌همتا بود از این تفسیر گلچین كرد و آن را در یك جلد تألیف نمود و نام این تفسیر گزیده و مختصر را «الكافی الشافی» نهاد.
[۱] جوامع الجامع (به تصحیح ابوالقاسم گرجی)، امین الاسلام طبرسی، ج ۱، ص ۲.

این كتاب در آثار برخی از شرح حال نویسان به «الوجیز» تعبیر شده است.
[۲] منتهی المقال، ص۲۴.
[۳] امل الامل، ج۲، ص۲۱۶.
[۴] نقد الرجال، سید مصطفی تفرشی، ص۲۶۶.

چون نسبت به مجمع البیان و تفسیر دیگر علامه، موسوم به جوامع الجامع دارای حجم كوچكی بوده است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جوامع الجامع (به تصحیح ابوالقاسم گرجی)، امین الاسلام طبرسی، ج ۱، ص ۲.
۲. منتهی المقال، ص۲۴.
۳. امل الامل، ج۲، ص۲۱۶.
۴. نقد الرجال، سید مصطفی تفرشی، ص۲۶۶.


منبع

[ویرایش]
محمد باقر پور اميني - تلخيص از كتاب گلشن ابرار، ج ۱، ص ۸۷.
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار