المهذب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمهذب ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

المهذب فی الفقه، تألیف قاضی سعد الدین ابو القاسم عبد العزیز بن نحریر بن براج طرابلسی، معروف به قاضی ابن براج (م ۴۸۱ ق)
المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، علامه جمال‌الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد اسدی حلی، معروف به ابن فهد (م ۸۴۱ ق)
مهذب الاحکام (للسبزواری)، تألیف آیة‌الله سیدعبدالأعلی سبزواری در سى جلد، به زبان عربی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار