المقنع (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمقنع ممکن است اسم برای کتاب‌های ذیل باشد:

المقنع، از مصادر اصلى فقه و از معتبرترين كتب فقهى قدما، تألیف شیخ صدوق
المقنع فی الغیبة (کتاب)، اثر علی بن حسین، علم الهدی معروف به شریف (سید) مرتضی (متوفای ۴۳۶ ق)، در باره امامت و به زبان عربی
المقنع فی رسم مصاحف الامصار، تالیف ابو عمرو عثمان بن سعید دانی کتاب پیرامون رسم الخط بعضی از حروف و کلمات قرآنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار