المغنی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالمغنی ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

المغنی فی الطب‌، مشهورترین نگاشته سعید بن هبةالله (متوفی ۴۹۵ ق)
المغنی فی توجیه القرائات العشر المتواترة، نوشته دکتر محمد سالم محیسن، به زبان عربی
مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، اثر ابی‌محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف بن احمد بن عبد الله بن هشام انصاری مصری
المغنی فی ابواب التوحید و العدل، اثر قاضی عبدالجبار معتزلی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار