الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف کتاب شیخ عباس قمی متوفای ۱۳۵۹ هجری قمری می‌باشد.


درباره کتاب

[ویرایش]

کتاب «العروة الوثقی فیما تعم به البلوی» تالیف مرحوم سید کاظم یزدی نخستین رساله ی عملیه ی جامع به زبان عربی است و تقریبا تمامی ابواب فقه را دربرمی گیرد، از این رو فقهای متاخر نظرات فقهی خود را به عنوان حاشیه بر این کتاب می‌نویسند.

انگیزه نگارش

[ویرایش]

مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله در مورد انگیزه ی خود در ترجمه ی عروه می‌نویسد: «مدت‌ها بود در خاطرم خطور می‌کرد که چقدر شایسته و لازم بود که برای مکلفین فراهم شود یک رساله ی جامعی که مشتمل باشد بر کثرت فروع و مهمات مسائل و مغنی باشد ایشان را در مقام حاجت از جمع آوردن اسفار و رسائل و اگر چه رساله‌های عملیه بسیار لکن در بین آن‌ها نمی‌دیدم رساله‌ای را که از هر جهت جامع و برای کافه ی مقلدین نافع باشد مگر در این ایام که برخوردم به رساله ی شریفه ی [۱]     عروة الوثقی فیما تعم به البلوی... دیدم الحق همان کتاب است که همیشه دیدار آن را متمنی و طالب، و زیارت مثل آن را شائق و راغب بودم... و لکن چون آن کتاب شریف به عربی بود و فارسی زبانان را از آن بهره نبود به خاطرم رسید که آن را به فارسی ترجمه کنم».
[۱] الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، شیخ عباس قمی، ج۱، ص۱.


نسخه شناسی

[ویرایش]

جلد نخست کتاب الغایة القصوی با تصحیح علیرضا اسداللهی فرد در سال ۱۳۸۱ شمسی توسط انتشارات صبح پیروزی در شهر قم چاپ و منتشر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، شیخ عباس قمی، ج۱، ص۱.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار