الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الصوم (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى: كتاب الصوم» تأليف آيت الله سید تقی طباطبایی است و به بحث در باره احکام و فروع فقهى مربوط به روزه پرداخته و مدارك و مستندات فتاوى فقیه بزرگ سید محمد کاظم طباطبایی در باب صوم كتاب" عروة الوثقی " را بررسى كرده است.


ساختار

[ویرایش]

كتاب در چند فصل مباحث مربوط به روزه را طرح مى‌نمايد كه در اين فصول مسائلى مانند نیت در روزه ، شرايط صحت روزه، مبطلات روزه ، قضاى روزه و کفاره آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در ابتداى هر صفحه متن عروة الوثقی و در انتها آن شرح و تفصيل مباحث آن آمده است. شيوه نگارش تحليلى- استدلالى است و با استناد به منابع قرآنى، روايى و فقهى نوشته شده است.
[۱] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص ۴.


گزارش محتوا

[ویرایش]

ابتدا تعريفى از روزه و اقسام آن ارائه شده و ادله قرآنى و روايى وجوب روزه بررسى گرديده است. آن گاه فروعى در باب نيّت روزه، كيفيت نيّت كردن روزه ماه مبارک رمضان و قضاى آن بيان ميشود و در ضمن آن نحوه نيت كردن در يوم الشّك، نيّت كردن نايب براى روزه قضاى منوب عنه، تغيير نيّت در اثناى روزه و نيّت روزه نذرى بررسى مى‌گردد.
[۲] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۵ .

نگارنده در ادامه به مبطلات روزه پرداخته و امورى مانندخوردن و آشاميدن، جماع كردن، رساندن غبار غليظ به حلق، فرو بردن تمام سر درون آب، دروغ بستن به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام ، استمنا ، باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح، قى كردن و استثنائات هر يك از اين مفطرات را جداگانه مورد بحث قرار مى‌دهد.
[۳] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۱۴۶ .

آن گاه به بحث درباره روزه‌هايى كه عمداً و بدون عذر شرعى و يا سهواً و با عذر شرعى قضا شده مى‌پردازد و احكام كفاره و قضاى آن را بيان مى‌كند.
روزه در سفر حرام و ايامى كه روزه گرفتن در آنها حرام، مکروه و مستحب است و شرايط صحت و عدم صحت هر كدام، عنوان فصلهاى بعدى اين نوشتار مى‌باشد. او شرايط صحت روزه را امورى همچون اسلام ، ایمان ، عقل، بلوغ، سلامت جسمانى، پاك بودن زنان از حيض و نفاس و در حال مسافرت نبودن روزه‌دار بيان كرده است.
در فصل بعدى احكام كسانى كه وجوب روزه گرفتن از آنها برداشته شده اعم از: زن حامله، زن مرضعه( شيرده)، مريض و كسى كه طاقت و تحمل گرسنگى و تشنگى را ندارد و فروع مربوط به هريك از آنها آمده است.
[۴] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۳۴۱ .

چگونگى ثابت شدن هلال ماه مبارك رمضان و شوال و راه‌هاى مختلف اثبات آن، احكام قضاى روزه ماه رمضان براى كسانى كه عمداً يا سهواً روزه ماه رمضان را نگرفته اند، احكام روزه قضاى پدر و مادر، احكام روزه استیجاری ، كفاره روزه، احكام روزه نذرى و احكام روزه‌هاى مستحبى از ديگر مندرجات اين مبحث فقهى ميباشد كه نگارنده با استفاده از ادله شرعی به شرح و بررسى آنها پرداخته است. كتاب داراى ۵۱۲ صفحه و آدرس مصادر و منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى موضوعات در پايان است.
[۵] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۳۵۴ .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص ۴.
۲. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۵ .
۳. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۱۴۶ .
۴. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۳۴۱ .
۵. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمی، ج۱، ص۳۵۴ .


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار