الجامع الصحیح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالجامع الصحیح، به برخی کتب صحاح که توسط برخی علمای اهل تسنن نگاشته شده اطلاق می‌شود.
الجامع الصحیح، یا صحیح ترمذی، یکی از کتاب‌های شش ‌ ‌گانه حدیثی (صحاح سته)، اهل سنّت تألیف ابوعیسی تِرْمِذی می‌باشد.
الجامع الصحیح، یا صحیح مسلم، تألیف ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری می‌باشد.
الجامع الصحیح، یا صحیح بخاری، تألیف ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری می‌باشد.


رده‌های این صفحه : حدیث شناسی | کتب حدیثی اهل سنت
جعبه ابزار