التهذیب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالتهذیب ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تهذیب‌الاحکام، از منابع مهم فقهی و یکی از کتاب‌های چهارگانه حدیث شیعه، اثرِ محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی
التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، يكى از آثار فقهى مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار