الاستبصار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستبصار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

معانی
استبصار (مستبصر)، هدایت یافتن مسلمان غیر شیعه به مذهب شیعۀ امامیّه

کتاب‌ها
الاستبصار فیمااختلف من الاخبار، عنوان مجموعه ای در حدیث از ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، چهارمین کتاب از کتب اربعه امامیه
الاستبصار فی عجایب الامصار، از منابع جغرافی‌نگارانه در تاریخ مکه، مدینه، مغرب و مصر، اثر نویسنده‌ای مراکشی در قرن ششم قمری

استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، اثر محمد بن الحسن بن الشهید الثانی (م. ۱۰۳۰)، شرحی بر کتاب الاستبصار شیخ طوسی
التعلیقة علی‌الاستبصار، تعلیقه محمد باقر بن محمد حسینی مرعشی استرآبادی، مشهور به میرداماد بر کتاب الاستبصار شیخ طوسی
کشف الاسرار فی شرح الاستبصار (جزائری)، تألیف سیدنعمت‌الله جزائری، از علمای قرن یازدهم هجری، شرحی بر استبصار شیخ طوسی به زبان عربی
مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار، تألیف میر سید احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی، در شرح کتاب استبصار شیخ طوسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار