الاربعون حدیثا (منتجب‌الدین)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالاربعون حدیثا، اثر شیخ منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی، از علمای قرن ششم است که چهل حدیث در فضیلت امیرالمومنین و ۱۴ داستان در فضیلت ایشان نقل کرده است.


ساختار

[ویرایش]

در مقدمه کتاب به معرفی مولف، کتاب حاضر و جریان چهل حدیث پرداخته و از نسخ کتاب و تحقیق در آن سخن گفته است. در ابتدا چهل حدیث با اسناد کامل نقل کرده و در ادامه ۱۴ داستان در فضیلت امیرالمومنین نقل شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

تعداد مولفاتی که برای نایل شدن به ثواب‌های وعده داده شده، رسول خدا به جمع آوری چهل حدیث پرداخته‌اند، بسیار است.
اما در این میان برخی طرحی نو در انداخته و شیوه‌ای جدید در چهل حدیث نویسی ایجاد کرده‌اند. مولف گرانقدر در این کتاب چهل حدیث را از چهل نفر از صحابه رسول خدا گرد آورده است که همگی درباره فضایل امیرالمومنین است.
اولین حدیث این مجموعه از ابوبکر ، دومین از عمر ، سومین از عثمان ، چهارمین از امیرالمومنین، پنجمین از سعد وقاص و‌ ام السلمه و پس از آن از عبدالرحمن بن عوف ، عبدالله بن سعد ، ابن عباس ، امام حسن و امام حسین ، فاطمه زهرا ، سلمان فارسی و سایر صحابه نقل کرده است.
وی پس از پایان چهل حدیث، چهارده حکایت تاریخی در فضیلت امیرالمومنین را نیز ذکر کرده است.

شیوه نگارش

[ویرایش]

تمامی روایات مجموعه با اسناد متصل ذکر شده‌اند و در بسیاری از روایات افزون بر متن حدیث کیفیت نقل حدیث نیز ذکر شده است که آن را به صورت قصه‌ای تاریخی در آورده و بر جذابیت کتاب افزوده است.
مولف گرانقدر دو بخش روایات و حکایات را از یکدیگر جدا کرده است. ابتدا به ایراد چهل حدیث که هدف اصلی کتاب است، می‌پردازد و در پایان چهارده حکایت در فضیلت مولا بیان می‌کند. او حتی در نقل حکایات سند کامل و متصل خویش را به گوینده حکایت نقل می‌کند.
این شیوه حدیث نگاری به خوبی بیانگر کثرت اطلاع و گستردگی دانش نویسنده است که در یک موضوع چهل حدیث را از چهل صحابی رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با اسناد متصل بیان می‌کند. اولین حدیث این مجموعه در فضیلت علی ، فاطمه ، حسن و حسین علیهم‌السّلام است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم جنگ با آنها را جنگ با خود و صلح و سازش با آنها را صلح و سازش با خود می‌داند و دوستان آنها را طیب المولد و دشمنان آنان را ناپاک می‌خواند.
آخرین روایت از ابی ثابت مولی ابوذر از‌ام السلمه نقل شده است که از جدا نشدن علی و قرآن خبر می‌دهد.
بسیاری از حکایات نقل شده، معجزات و کرامات مولا علی علیه‌السّلام است و اغلب این کرامات پس از شهادت ایشان واقع شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الأربعون حدیثا، منتجب الدین بن بابویه‌، ص۳ به بعد.    
۲. الأربعون حدیثا، منتجب الدین بن بابویه‌، ص۱۸ به بعد.    
۳. الأربعون حدیثا، منتجب الدین بن بابویه‌، ص۷۵ به بعد.    


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب حدیثی شیعه
جعبه ابزار