اقناع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اقناع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اقناع (فقه)، به معنای بالا بردن و بحث شده در بحث صلات
اقناع (منطق)، قانع كردن و متقاعد ساختن، نظر و عقيده‌اى را به شنونده قبولاندن‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار