اقرار (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاقرار ممکن است در معانی و یا علوم ذیل بکار رفته باشد:

اقرار (فقه)، به‌معنای اعتراف به حقّی ثابت بر ضرر خود یا نفی حقّی برای خود از ذمّه دیگری.
اقرار (امور کیفری)، به‌معنای اعتراف شخص به زیان خود و به سود دیگری، به‌صورت شفاهی یا کتبی ...
اقرار (حقوق خصوصی)، به معنی اخبار به حقی برای غیر، بر ضرر خود


رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار