اقتصاد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اقتصاد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اقتصاد (فقه)، تنظیم و ساماندهی اموال‌ خصوصی و عمومی و عملیّات مرتبط با آن و به کار رفته در فقه
اقتصاد (اخلاق)، به معنای میانه‌روی و یکی از مصادیق اعتدالرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار