اقبال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاقبال ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اقبال آشتیانی، اِقْبال‌ِ آشْتیانی‌، عباس‌، فرزند محمدعلی‌، مورخ‌، نویسنده‌، استاد دانشگاه‌، عضو پیوسته فرهنگستان‌ ایران‌ و مجمع‌ علمی‌ عربی‌ دمشق‌
اقبال لاهوری، اِقْبال‌ِ لاهوری‌، محمد (۱۲۹۴-۱۳۵۷ق‌/۱۸۷۷- ۱۹۳۸م‌)، شاعر و متفکر مسلمان‌ شبه‌ قاره هند و پاکستان‌رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار