اقامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، اقامه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

اِقامه کلماتی ویژه است که از آن در باب صلات سخن رفته است.


کیفیّت اقامه

[ویرایش]

به قول مشهور، اقامه هفده جمله است:«اللّهُ أَکْبَر»،«أَشْهَدُ أَنْ لا اِلهَ اِلا اللّه»، «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُولُ اللّه»،«حَیَّ عَلَی الصَّلاةِ»، «حَیَّ عَلَی الفَلاحِ»،«حَیَّ عَلَی خَیْرِ العَمَل»،«قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ»،«اللّهُ أَکْبَر»هر کدام دو مرتبه و«لا اِلـهَ اِلاّ«اللّه»یک مرتبه.

شهادت به ولایت امام علی علیه السلام

[ویرایش]

به قول مشهور، شهادت به ولایت حضرت امیرالمؤمنین و دیگر امامان علیهم السّلام جزء اقامه نیست، لیکن مستحب است.

اقامه برای زن

[ویرایش]

زن می‌تواند به تکبیر و شهادتین بسنده کند.

اقامه برای مسافر

[ویرایش]

مسافر می‌تواند جمله‌های اقامه را یک بار بگوید

شرایط اقامه

[ویرایش]

عقل، ایمان (اعتقاد به امامت امامان معصوم علیهم السّلام)، قصد قربت، ترتیب، موالات، درست ادا کردن و خواندن آن پس از داخل شدن وقت نماز، شرایط صحّت اقامه‌اند.

شرط طهارت در اقامه

[ویرایش]

در شرط بودن طهارت (وضو، غسل یا تیمم) درصحّت اقامه، اختلاف است. شرط نبودن آن، به مشهور نسبت داده شده است.

استحباب اقامه در نمازها

[ویرایش]

به قول مشهور متأخّران، اقامه در نمازهای یومیه همانند اذان، برای مرد و زن، در نماز فرادا و جماعت، ادا و قضا، مستحب است.

قول قدما در شرطیت اذان و اقامه

[ویرایش]

گروهی از قُدما به شرطیّت اذان و اقامه در صحّت نماز جماعت و برخی فقها به وجوب اقامه برای نمازگزار مرد قائل‌اند. برخی احتمال داده‌اند که مراد قدما از شرطیّت، شرطیّت اذان و اقامه نسبت به حصول فضیلت نماز جماعت باشد، نه صحّت آن.

سقوط اذان و اقامه

[ویرایش]

در مواردی اقامه همراه با اذان ساقط می‌شود.

تدارک اذان و اقامه فراموش شده

[ویرایش]

به قول مشهور، اگر نمازگزار اذان و اقامه را فراموش کند و پیش از رکوع یادش بیاید، می‌تواند برای تدارک آن دو نماز را قطع کند.در جواز قطع نماز برای تدارک اقامه تنها اختلاف است.

استحبابات در اذان و اقامه

[ویرایش]

رو به قبله ایستادن به قول مشهور، استقرار و طمأنینه داشتن در حال اقامه، جزم دادن به آخر هرجمله و سریع خواندن اقامه نسبت به اذان، مستحب است.

استحباب حکایت اقامه

[ویرایش]

در استحباب حکایت اقامه (تکرار اقامه دیگری) اختلاف است. قول به عدم استحباب، به مشهور نسبت داده شده است.

مکروهات در اقامه

[ویرایش]

سخن گفتن به قول مشهورو التفات به سمت چپ و راست در حال اقامه، مکروه است.

اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد

[ویرایش]

گفتن اقامه در گوش چپ و اذان در گوش راست نوزاد، مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۹، ص۸۲.    
۲. جواهر الکلام ج۹، ص۸۶-۸۷.    
۳. العروة الوثقی ج۲، ص۴۱۲.    
۴. جواهر الکلام ج۹، ص۸۷-۸۸.    
۵. العروة الوثقی ج۲، ص۴۲۳-۴۲۵.    
۶. جواهر الکلام ج۹، ص۵۹.    
۷. جواهر الکلام ج۹، ص۴-۱۱.    
۸. العروة الوثقی ج۲، ص۴۱۶-۴۱۸.    
۹. جواهر الکلام ج۹، ص۶۴.    
۱۰. جواهرالکلام ج۹، ص۷۰.    
۱۱. جواهر الکلام ج۹، ص۹۲-۹۷.    
۱۲. مستمسک العروة ج۵، ص۵۹۴-۵۹۹.    
۱۳. مستمسک العروة ج۵، ص۵۷۶-۵۷۷.    
۱۴. جواهر الکلام ج۹، ص۹۷.    
۱۵. جواهر الکلام ج۹، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۱۶. جواهر الکلام ج۹، ص۱۴۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۳۱-۶۳۳.    


رده‌های این صفحه : اذان و اقامه | اقامه (نماز) | فقه | نماز
جعبه ابزار