افسردگی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصطلاح افسردگی ممکن است در علوم ذیل به‌کار رفته باشد:

افسردگی (روان‌شناسی)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم روان‌شناسی به معنای نوعی اختلال رایج با وجود احساس دمغی، بی‌حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ...
افسردگی (اخلاق)، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم اخلاق به معنای هر گونه حالات و رفتار نابهنجار آزار دهنده برای خود فرد و دیگرانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار