اعلام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اعلام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اعلام (حدیث)، از طرق تحمل حدیث به معنای اعلام شخص مبنی بر روایت یا سماع حدیث یا کتاب از فلان شخص بدون ذکر اجازه روایت
اعلام (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای خبردادن و دارای کاربرد در باب‌های اجتهاد و تقلید، طهارت، صلات، زکات، تجارت، وکالت، نکاح و حدود
اعلام (اصول)، جمع عَلَم و عَلَم از اقسام معرفه به معنای اسم معرفه وضع شده برای شخص یا جنس معیّن، دارای کاربرد در اصول فقه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار