اعراض (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اعراض ممکن است در معانی و یا علوم ذیل به کار رفته باشد:

اعراض (فقه)، از اصطلاحات علم فقه و به معنای عمل یک جانبه یا ایقاع برای روی گردانیدن از مالکیت، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک
اعراض (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات علم حقوق و به معنای عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع برای قطع رابطۀ مالکیت بین شخص و مال
اعراض (فلسفه)، از اصطلاحات علم فلسفه و جمع عرض به معنای ماهیتی نیازمند موضوع برای موجود بودن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار