اعتصام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنجس نشدن آب به ملاقات نجس را اعتصام گویند. واژۀ اعتصام به عنوان حالت و صفتی برای آب در باب طهارت مطرح شده است.


معنای معتصم

[ویرایش]

به آبی که حالت اعتصام دارد (با ملاقات نجاست، نجس نمی‌شود)، «معتصم» گفته می‌شود.

انواع آب

[ویرایش]

آب یا مطلق است یا مضاف و آب مطلق یا معتصم است یا غیر معتصم.

احکام

[ویرایش]

آب معتصم به صرف ملاقات با نجس، منفعل نمی‌شود، مگر رنگ، بو یا مزه آن به سبب نجاست تغییر کند. در این صورت نیز، با اتّصال به آب معتصم دیگر و زوال تغیّر، پاک می‌گردد.

سبب اعتصام

[ویرایش]

منشأ اعتصام دو چیز است: اتّصال به مادّه مانند چشمه و کر بودن.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، التنقیح( الطهارة)، ج۱، ص۹۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۹۷.    


جعبه ابزار