اطناب کلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاطناب کلام به تفصیل و بسط کلام اطلاق می‌شود و از عوامل لفظی تشابه در الفاظ مرکب می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

اطناب کلام -از عوامل لفظی تشابه در الفاظ مرکب- زمانی است که بسط کلام، سبب تشابه و خفا در آیه شده باشد؛ مانند: (لیس کمثله)؛ "چیزی مانند او نیست".
[۳] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۲۵۴.
[۶] عنایت، غازی، هدی الفرقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۱۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوری/سوره۴۲، آیه۱۱.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۱.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۲۵۴.
۴. زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۷۹.    
۵. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۲۶.    
۶. عنایت، غازی، هدی الفرقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۱۲۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «اطناب کلام».    جعبه ابزار