اطمینان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسکون و آرامش را اطمینان گویند.


اقسام سکون

[ویرایش]

سکون یا حسّی است یا نفسانی.

← سکون حسی و نفسانی


سکون حسّی به معنای آرامش و استقرار بدن و نفسانی به معنای آرامش نفس نسبت به آنچه بدان اطّلاع و آگاهی یافته است، می‌باشد.

اسامی دیگر سکون نفسانی

[ویرایش]

از سکون نفسانی به علم عرفی و عادی و نیز ظنّ غالب و متآخم (نزدیک) به علم تعبیر می‌شود و همچون علم یقینی، در موضوعات و احکام شرعی حجّت است. از این رو در همۀ باب‌های فقهی کاربرد دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۲۶۷.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۰۴.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۰۳.    
۴. حکیم، عبدالصاحب، منتقی الاصول، ج۴، ص۳۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام، ج۱، ص۵۸۶.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مباحث قطع
جعبه ابزار