اصل عملی عقلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل عملی عقلی به اصل عملیِ مستند به عقل اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اصل عملی عقلی، اصلی است که مجتهد بعد از جستوجوی کامل و ناامید شدن از دست یابی به دلیل شرعی ، برای رهایی از شک در مرحله امتثال، از راه حکم عقل به آن می‌رسد، مثل: اصل تخییر ، اصل احتیاط عقلی و برائت عقلی.
به بیان دیگر، در جایی که دلیل حجیت اصل عملی ، عقل باشد، آن اصل را اصل عملی عقلی می‌گویند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۷.    
۲. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۴۸.    
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۵۹.    
۴. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۱.    
۵. خمینی، روح الله، الرسائل، ج۱، ص۲۵۲.    
۶. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۰۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۱، برگرفته از مقاله «اصل عملی عقلی».    


رده‌های این صفحه : اصول عملیه
جعبه ابزار