اصل شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل شرعى اصل عملی معتبر از جانب شارع است؛ اعم از اصولى که در شبهه حکمى و شبهه موضوعى جارى مى‌شوند.


تعریف اصل شرعی

[ویرایش]

هر حکم ظاهری که از ناحیه شارع جعل شده باشد، اصل شرعى نامیده مى‌شود اعم از اصولى که در شبهه حکمى و شبهه موضوعى جارى مى‌شوند مانند برائت شرعى، احتیاط شرعى و استصحاب ، و نیز اصولى که تنها در شبهه موضوعى جارى مى‌شوند مانند اصل صحت ( قاعده صحت). اصطلاحات الاصول ص۵۹


پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد‌۱، صفحه۵۱۷


رده‌های این صفحه : اصول شرعی | اصول فقه
جعبه ابزار