اصحاب‌ حدیث‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصحاب حدیث عنوان پیروان یکی از دو گرایش اصلی در فقه اهل سنت می باشد.


تعریف اصحاب حدیث

[ویرایش]

اصحاب حدیث، مقابل اصحاب رأی به گروهی از عالمان سنی در سده‌های نخست اسلامی که در روش خود بر آموزش احادیث و پیروی آن اعتنایی ویژه داشته‌اند، اطلاق می‌شد. اکثر اصحاب حدیث اهل حجاز بوده‌اند.

چهره های برجسته اصحاب حدیث

[ویرایش]

احمد بن حنبل، مالک بن انس و محمد بن ادریس شافعی از حدیث گرایان برجسته به شمار می‌آیند.

شیوه و روش فقهی اصحاب حدیث

[ویرایش]

گرچه در شیوه و روش فقهی آنان تفاوتهایی وجود داشت، لیکن همه آنان در محدود کردن به کارگیری رأی، قیاس و استحسان اهتمام وافر به احادیث نبوی و آثار صحابه و تابعین ـ بر خلاف شیوه اصحاب رأی ـ متفق بودند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج۹، ص۷۱۹.    
۲. الملل و النحل (شهرستانی) ج۱، ص۲۴۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۴۱.    


جعبه ابزار